marți, 3 iunie 2014

INITIEREA PAMANTULUI PRIN INTEGRITATE - PARTEA A II-A
Mulţi nu vor să accepte, pentru că le este frică de ce s-ar putea întâmpla. Pretind: „Vreau doar să-mi păstrez serviciul şi siguranţa personală; doar atât." Dar cele mai incredibile lucruri se pot întâmpla tocmai când siguranţa este înlăturată. Curajul prinde viaţă tocmai pentru că oamenii nu mai au nimic de pierdut. Omenirea ar avea şansa de a se ridica singură.

Să nu vi se pară că vă străduiţi în zadar. Aveţi puterea minţii care să vă ajute să conştientizaţi ce vreţi cu adevărat. Fiţi siguri că vă creaţi singuri realitatea, ca toţi ceilalţi. În fiecare clipă aveţi şansa să vă treziţi. Orice aţi vrea să faceţi, priviţi imaginea de ansamblu.

Daca suficienţi oameni îşi creează conştient realitatea, vor ajunge săi re-creeze întreaga planetă. Lumile se vor scinda la propriu. Dar oamenii nu vor sta separaţi unii de ceilalţi mai mult de două decenii. Între timp, Pământul va fi răvăşit de mai multe războaie. În spaţiul cosmic evenimente răsunătoare vor avea loc, până când unii vecini din spaţiu vor înţelege şi vor recunoaşte ce sunt cu adevărat.

Pământul e pe punctul de a suferi coliziunea dimensiunilor, iar acestea urmează să se intersecteze în deceniul care urmează. Unele realităţi vă vor şoca, mai ales că fiecare are un nivel diferit dincolo de care trebuie să treacă pentru a-şi modifica paradigma. Şocul nu implică în mod necesar distrugerea. Se poate rezuma la modificarea percepţiei asupra realităţii. Vă face să vedeţi totul cu alţi ochi. Ca şi cum aţi primi o lovitură violentă m stomac şi totul se schimbă înaintea voastră. Lumea trebuie să se aştepte la multe asemenea şocuri, nu numai la nivel naţional. Sunt evenimente mult mai ample, intersectări de dimensiuni unde realităţile se prăbuşesc una în alta, dar numai pentru cei care au nevoie de o zgâlţâire zdravănă.

Conceptul de probabilitate implică negarea realităţii unice şi inserţia Continuă în diferite realităţi prin intermediul gândului. Nu se pune problema să schimbaţi lumea, ci să vă schimbaţi locul într-una din lumile care v-ar conveni. Revenim astfel la fluiditatea lumii. Este formată din energii, care se materializează după gândurile celor care se află în lumea respectivă.

Dintotdeauna au existat Pământuri şi experienţe probabile. Alte euri probabile duc existenţe diferite de a voastră. Sunteţi şi frecvenţă şi energie. Sunteţi o fibră de energie care vibrează într-un ritm propriu şi se materializează în aspectul vostru exterior, cu care sunteţi atât de obişnuiţi, încât îl consideraţi singurul aspect al existenţei voastre. Numai că experienţa se dobândeşte din însumarea mai multor perspective, aşa că acum trebuie să învăţaţi cum se modifică frecvenţa şi ritmul, ca să puteţi schimba perspectiva.

Cineva vă monitorizează în permanenţă pentru a putea observa modificările care se petrec în corpul vostru. Restructurarea sistemului nervos este asemănătoare trecerii de la o autostradă cu două benzi pe sens la una cu douăsprezece benzi. După aceea veţi accesa amintiri ale unor evenimente care s-au desfăşurat simultan. Vă veţi speria puţin prima oară, pentru că nu le puteţi plasam simultaneitate.

Să zicem că vă amintiţi o cină de Ziua Recunoştinţei, prin 1989 sau 1990. Dintr-o dată, vă vine în minte un alt asemenea eveniment de care nu v-aţi mai amintit, şi care acum se desfăşoară în paralel cu acea cină. Vă daţi seama într-o clipită ca aţi fost la ambele cine. Vor fi amintiri curente de acest gen, de îndată ce sistemul nervos adoptă noua pulsaţie şi îşi restaurează biblioteca. Totul depinde de viteza cu care se restructurează filamentele fotocodificate, ca să emită noile informaţii.

Energiile se polarizează în prezenţa multor participanţi şi observatori. Cei care stau de-o parte nu se vor amesteca; ei abia acum învaţă. Dar participanţii intenţionează să re-creeze o versiune mai bună a lumii. După noi lucrurile, scindarea lumilor va atrage scindarea omenirii care o populează. Haosul şi tulburările se vor adânci, popoarele vor ridica armele unele împotriva celorlalte, iar cutremurele se vor înteţi. Va părea că totul se năruie pe vecie. Dar ca şi voi, când întâmpinaţi suişuri şi coborâşuri în viaţă înainte de schimbări majore, Pământul se descătuşează violent înaintea instaurării unei noi realinieri. Va părea că până şi animalele părăsesc planeta. Numai că ele se îndreaptă spre noua lume. Nu-şi sfârşesc existenţa, ci doar se transferă în noua lume, unde vă aşteaptă să le însoţiţi.

E greu să vă explicăm cum se vor petrece toate acestea, fiindcă depăşesc experienţa tridimensională. Este trecerea voastră în spaţiul cu patru dimensiuni. Pământul va fi re-format odată ce veţi finaliza transferul. Vi se va părea ca trezirea dintr-un vis, într-o nouă lume nespus de frumoasă. Cerurile sunt împânzite de pe acum de observatori care aşteaptă să vadă cum vă veţi descurca, dar care sunt dispuşi să vă ajute, Multora li se pare imposibilă trecerea. Nu şi vouă, care aţi studiat energia în trupuri de alchimişti şi de atlanţi. Pregătirea temeinică pe care aţi primit-o în alte încarnări a rămas intactă în corpurile fiecăruia, să vă ajute în timpul fuziunii realităţilor.

Oamenii care vor părăsi planeta nu mai au loc în vechile structuri, deoarece ar strica armonia terestră. Când va veni vremea să plece poate chiar douăzeci de milioane de oameni, cei care rămân vor suferi o transformare serioasă la nivelul conştiinţei. La plecarea unui grup atât de mare, nici nu e de mirare că cei rămaşi vor fi uluiţi.

Transformarea planetară nu va fi recepţionată de toţi la fel. Cei care au nevoie de experienţe distructive, vor vedea totul ca o Apocalipsă, fiindcă nu se pot integra noii frecvenţe. Doar cei pregătiţi să suporte noul prag de vibraţii vor primi transferul de frecvenţă. Pentru unii va însemna sfârşitul vieţii cunoscute, însoţită de distrugere totală, iar alţii vor fi în extaz. Ambele scenarii sunt probabile. Ţineţi minte, lumea e formată din simbolurile care sunt rezultatul gândurilor voastre. Lumea exterioară reflectă viaţa voastră interioară. Ce ar putea însemna, în acest context, dezintegrarea planetară? Nu e decât o prăbuşire a vechii ordini care aduce un nou sistem şi o nouă energie.

Este extrem de important să iubiţi şi să vă daţi girul pentru toate modificările sociale, fără pic de frică. Vibraţia voastră dovedeşte certitudinea, chiar dacă ilogică, că în fiecare eveniment se manifestă harul şi voinţa Spiritului. Sunteţi o specie incredibil de nepăsătoare. Sunteţi dispuşi să cedaţi puterea oricui pretinde că va lucra în locul vostru, că vă este şef, soţie ori soţ. De fiecare dată, renunţaţi benevol la putere. Ca să vă reveniţi, vă trebuie evenimente care să vă ajute să preluaţi controlul. Fiţi bucuroşi de ce i se va întâmpla planetei, încredeţi-vă în ceea ce vreţi şi dorinţa vi se vă îndeplini. Veţi fi puşi la încercare. Trebuie să răspundeţi: „Sunt oare victimă? Chiar se prăbuşeşte lumea în jur? Sau mă înalţă pe mine în mijlocul dărâmăturilor?"

Nu vă pierdeţi credinţa că veţi fi în momentul potrivit la locul potrivit, făcând lucrul potrivit. Intenţia de a fi acolo când trebuie—mai mult, certitudinea—vă va ajuta să găsiţi călăuze. Chiar dacă nu îl căutaţi, un anume loc sau posibilitatea de a intra în legătură cu cineva vă va apărea. Îl veţi recunoaşte şi veţi spune: „Aici e de mine. Intru şi eu."

Credeţi sau nu, va veni o vreme—mai bine zis, s-ar putea să vină o vreme—când mulţi o veţi termina cu viaţa cu care vă obişnuiserăţi până atunci. S-ar putea să renunţaţi la locuinţă şi să plecaţi care încotro. Acum nu vi se pare posibil, nu-i aşa? Ceva din interior vă şopteşte: „Doamne, oare a înnebunit lumea? Eu în ce să mai cred? Ce trebuie să fac pentru a supravieţui?" Iar Spiritul vă va îndruma. S-ar putea să trebuiască să renunţaţi la tot ce aveţi. Unii poate chiar vă veţi opri o clipă în prag, ca să aruncaţi o ultimă privire în urmă şi toate vi se vor părea inutile, fiindcă vor conta atunci numai valorile spirituale şi viaţa însăşi. Posesiunile materiale nu vă folosesc în faţa luminii pe care o veţi interioriza. De ce evenimente e nevoie să determine o atare schimbare? Fiţi siguri că nu vor fi obişnuite.

Soarta omenirii e să accepte evoluţia inevitabilă. Vă garantăm că se va schimba profund în mai puţin de zece ani. Lumea întreagă şi realitatea, confortul, vacanţele şi toate lucrurile care vi se par astăzi cât se poate de normale vor dispărea cu desăvârşire. Acceptaţi-vă evoluţia individuală. Modul ei de propagare la scară planetară va fi surprinzător. Nu e în discuţie evoluţia cîtorva zeci; ne referim la transformarea întregii specii. Ca oamenii să se trezească e nevoie de evenimente. Vă provocăm, pe această cale, să vă trăiţi curajoşi viaţa şi să îndrăzniţi să trăiţi lumina.

Vă recomandăm să acceptaţi învăţăturile băştinaşilor amerindieni. Obişnuiţi-vă cu traiul în corturi, cu ritmurile de tobe şi cu dansurile tradiţionale, cu toate ce ţin de specificul culturii lor. Veţi afla multe despre planetă. Sunteţi codificaţi să reacţionaţi la ritualuri; cu fiecare procesiune, corpul îşi aminteşte mai mult despre el şi despre toată lumea.

Presimţim influenţa comunităţilor în anii '90. Vor forma aglomerări rurale, de treizeci până la o sută de indivizi. La rândul lor, comunităţile se vor unifica, fiindcă membri ai fiecăreia vor asculta de aceeaşi cunoaştere interioară. Noile tehnologii vor fi bazate pe dragoste. Tehnologia în sine nu arc nimic nociv. Problema cu tehnologia actuală e că este folosită pentru a separa, pentru a manipula şi a controla oamenii în loc să ajute şi sări unească. Cheia stă în dragostea care să însufleţească tehnologia. Mulţi vor avea acces brusc la multe informaţii tehnologice care par a veni din neant. Vi se vor oferi date pentru o invenţie şi, cu toate aceste, să nu aveţi habar ce trebuie inventat. S-ar putea să le oferiţi altcuiva, care să materializeze invenţia. Oamenii vor coopera pentru a materializa noua tehnologie.

O parte semnificativă din evoluţia conştiinţei implică unificarea conştiinţelor individuale—eliminarea barierelor interpersonale. Poate cineva va veni cu o idee, iar altcineva o va materializa, iar un al treilea o va vinde. Se va deschide o piaţă subterană enormă pentru invenţii. Ele nu vor fi prezentate în magazinele tradiţionale, fiindcă autorii lor ar fi linşaţi dacă s-ar afla despre capacităţile lor. Tranzacţiile se vor efectua în secret între comunităţi.

Ar fi une dintre cele mai fructuoase experienţe să cooperaţi cu un grup care ar iubi Pământul şi l-ar face să răspundă, la dragostea lui. Furnizându-i informaţii despre ce aveţi nevoie şi dovedindu-i dragostea voastră, planeta vă va hrăni şi va avea grijă de voi. Acesta este secretul.

Sursa:
Extras din cartea – Mesaje din Constelatia Pleiadelor

BARBARA  MARCINIAK
www.ingerii-cerului.ro;www.angels-heaven.org


7 comentarii:

 1. Adevarul se spune...guvernul Australian au construit locuinte pentru populatia bastinase aborigenii sa-i,,civilizeze,,(dupa ce le-au luat pamanturile...) dotate cu tot ce trebuie de la masini de spalat vase pana la uscator de haine...Au bagat animalele in locuinte si ei dorm in corturi nu se plang si sunt multumiti cu aceasta viata ,,simpla,,

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Namaste!
   Da, asa este, aborigenii au un nivel de constiinta ridicat, pentru ei viata este in comuniune cu natura, degeaba le oferi lux, daca ei nu simt sa traiasca asa, cum impune omul civilizat. Simplitatea denota faptul ca au inteles rolul vietii si o traiesc asa cum doresc!

   Ștergere
 2. Multumim pt toate informatiile aduse, tata
  Namaste.

  RăspundețiȘtergere
 3. NAMASTE !!! Dragul meu ,te rog sa-mi dai-daca vrei- detalii,deoarece doresc sa intru in posesia acestei carti. Adic editura la care a aparut,anul aparitiei,si evident -autorul,daca acesta este titlul cartii : "MESAJE DIN CONSTELATIA PLEIADELOR". Multumesc GeorgedeDrobeta.

  RăspundețiȘtergere
 4. Namaste!
  Cum sa nu, dragul meu!
  Cartea o poti gasi in format virtual pe site-ul-www.ingerii-cerului.ro;www.angels-heaven.org. Astepti sa se deruleze mesajul de intampinare si pe urma gasesti acolo varianta in limba romana a site-ului. Intri pe varianta romana si te duci la sectiunea "carti recomandate". Daca nu reusesti imi dai mailul tau si ti-o trimit eu. Sunt mai multe carti acolo pe care le-ai putea gasi interesante. Iti urez o zi stralucitoare! Namaste!

  RăspundețiȘtergere
 5. NAMASTE !!! Asa cum scriam si in prima lectura ,tot asa iti afirm si tie draga Cristi ca dupa toate cele vazute -fara sa vreau- la Tv. privind distrugerile facute de alunecarile de teren,ca atunci au ramas fara case oameni batrani care cu palmele impreunate si cu ochii inlacrimati catre ATOTPUTERNICUL,nici acum -iaca sant cateva luni bune-nu inteleg. Nu stiu pentru ca NU ESTE NIMENI SA LE SPUNA SI FACE A INTELEGE IN intimul inimii lor ca toate au un plan de urmat,ca asa cum se afirma in articol,TRANSFORMARILE SANT ABIA LA INCEPUT.CINE NU VA INTELEGE CA FRICA ESTE DE FAPT CEL MAI MARE DUSMAN,NU VA PUTEA TRECE NODURILE DE HAOSDACA NU NE CAMBRAM STOIC IN CREDINTA CA TOTUL TRECE SI ORICAND SANTEM "SCOLITI" SA FIM CEEA CE au fost locuitorii celor doua sate de iranieni care tocmai la un moment fericit-NUNTA- cele doua sate au fost inghitite de un imens val de pamant,toata distractia si momentul fericit fiind de fapt pieirea a sute de oameni. Nici acei oameni nu au inteles,pentru ca nimeni nu are INCREDERE IN ENERGIILE DE CURATARE ALE MAMEI GLIA-puteam scrie si "GEEA"-dar sa urmarim radacina cuvantului care este de origine dacica. Ca sa nu o mai lungim cu exemplele,ROLUL SI SCOPUL-printre alte medii de informare corecta- este si acest site,pentru care iti multumesc,ca-mi permiti sa-mi scriu impresiile-deci rolul acestor medii este de a se adresa CU PRIORITATE CELOR CARE NU CUNOSC MESAJELE SFANTULUI DUH SI OSTILOR CERESTI. DE UNA IMPREUNA CU RUGACIUNEA SI STATORNICIA IN DOMNUL NOSTRU ISUS HRISTOS NIMENI,D.A.R. N.I.M.E.N.I. NU VA FI PIERDUT.Vorba textului de mai sus. "CAND AI PIERDUT TOTUL (IN AFARA DE VIATA) NU-TI MAI PASA" SI TE DESPOVAREZI DE O ILUZIE....Cu drag pentru tine si efortul tau constant de a face LUMINA IN INIMA orbilor cu ochi. GeorgedeDrobeta

  RăspundețiȘtergere